021/540303 Krilova 3, Novi Sad

065/50 12 400za hitne intervencije