021/540303 Krilova 3, Novi Sad

065/50 12 400za hitne intervencije

Kontakt

Adresa:

ul. Krilova 3,
Novi Sad
21000

E-mail adresa:

pedigre@mts.rs

Kontakt telefoni:

021 540 303

065 50 12 400 – hitne intervencije