021/540303 Krilova 1a, Novi Sad

065/50 12 400za hitne intervencije

O nama

Božidar Ćirić

Doktor veterinarske medicine, osnivač ambulante „Pedigre“, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 1977. godine. Od 1978 do 1983. godine radi u VU Karađorđevo, a od 1983 do 1994. u veterinarskoj stanici „Novi Sad“. Od izlaska Zakona o veterini i mogućnosti otvaranja privatne prakse, 1994. otvara prvu privatnu ambulantu u Novom Sadu. Od početka je član udruženja veterinara male prakse Srbije-SASAP, i redovan je učesnik domaćih i svetskih seminara. Kao nagradu za doprinos u veterinarskoj medicini, 2009. postaje punopravni član Veterinarske Akademije Nauka.

Rastko Bekvalac

Doktor veterinarske medicine, diplomirao je 2001. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Praksu tokom studiranja i pripravnički staž odradio je u PVA „Pedigre“, gde je i stalno zaposlen od 2003. godine. Stalni je član Udruženja veterinara male prakse Srbije-SASAP i redovan učesnik svih seminara. Oblasti veterinarske medicine koje ga zanimaju su stomatologija i hirurgija mekih tkiva.

Ivan Fenjac

Doktor veterinarske medicine, diplomirao je 2002. na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Stručnu praksu tokom studija pohađao je na Univerzitetu veterinarske medicine u Beču. Pripravnički staž odradio u PVA „Pedigre“ i 2004. postaje stalni član stručnog tima ambulante. Član je Udruženja veterinara male prakse-SASAP. Oblasti veterinarske medicine koje ga zanimaju su medicina mačaka i dermatologija.

Ivan Belaić

Doktor veterinarske medicine, diplomirao 2018. na Poljoprivrednom fakultetu, Departman za veterinarsku medicinu u Novom Sadu. Nakon odrađenog pripravničkog staža u ambulanti za male životinje interesovanja mu se proširuju i na malu praksu. Početkom 2019. godine se priključuje našem timu i stiče znanja i veštine koje ga posebno izdvajaju u oblastima anesteziologije i interne medicine pasa i mačaka. Redovni učesnik seminara i webinara.

Vladan Panić

Doktor veterinarske medicine, diplomirao 2012. godine na Departmanu veterinarske medicine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Nakon studija, prva iskustva stiče u laboratoriji za reprodukciju i veštačko osemenjavanje Departmana veterinarske medicine, nakon čega stručnu praksu stiče u ambulanti “Pedigre” i priključije se svojim kolegama u daljem radu. Master studije na Departmanu veterinaske medicine u Novom Sadu završava 2015, a 2019. godine upisuje specijalističke studije iz oblasti hirurgije, anesteziologije i oftalmologije sa veterinarskom stomatologijom koje uspešno završava 2021. godine te stiče zvanje specijaliste iz pomenutih oblasti. Sfere interesovanja su mu mekotkivna hirurgija, onkohirurgija, rekonstruktivna hirurgija, ortopedija i stomatologija, a veliku važnost pripisuje principima dobre veterinarske prakse. Velika ljubav prema životinjama i medicini inspiriše ga na dalje napredovanje i usavršavanje.