021/540303 Krilova 1a, Novi Sad

065/50 12 400za hitne intervencije

Ultrazvučni pregledi

Ultrazvučna dijagnostika je pomoćno sredstvo sve više prisutno u veterinarskoj medicini. Ona nam omogućava da što bezbolnije po životinju pronađemo mogući uzrok bolesti. Pre ultrazvučnog pregleda treba se konsultovati sa veterinarom oko pripreme pacijenta. Vlasnik mora da zna da naši pacijenti neće uvek da sarađuju, pa se u cilju izbegavanja obostranih povreda, životinja nekad mora i sedirati.

Ultrazvučna dijagnistika je važna u utvrđivanju graviditeta, stanju samih plodova, pa i njihovog broja.

Normal Cat's Abdomen showing Liver and Gall Bladder
ultrazvuk2