021/540303 Krilova 1a, Novi Sad

065/50 12 400za hitne intervencije

SDMA test: Brz i jednostavan način skrininga ranih znakova bubrežne slabosti pasa i mačaka

Bubrežna slabost je bolest od koje obolevaju psi i mačke, a rana detekcija daje najveće šanse u borbi protiv ove bolesti i njene progresije. Od ove bolesti češće obolevaju mačke, a u proseku, svaka treća mačka u nekom periodu života razvije bubrežnu slabost. Kod pasa je stopa obolevanja daleko manja i u proseku se razvija …